Sabah ve Akşam Okunacak “Hamd Duası”

Sabah ve Akşam Okunacak “Hamd Duası”
Sabah ve Akşam Okunacak “Hamd Duası”

Rivayete göre Âdem (Aleyhisselam) dünyaya inince;


“Yâ Rabbi! Beni çalışıp kazanmakla meşgûl ettin. O halde bana öyle bir duâ öğret ki,bütün hamd ve tesbihler onda cem olsun.” diye münâcât etti.
O zaman Mevlâ Te’âlâ ona; ” Sabahladığında ve akşamladığında üç kere; ” Bütün nimetlerini karşılayacak ve fazlasına da denk gelecek bir hamd ile âlemlerin Rabbine hamdolsun de.İşte bu,bütün hamd ve tesbihleri içine almıştır.” buyurdu.

Okunacak Dua;
“Elhamdülillâhi rabbil âlemîn hamden yuvâfî niamehû ve yukâfiu mezîdeh.”

Kaynak: Allâme Safûri,Nüzhetü’l-Mecâlis;1/46)