Salavatı iksiri Azam (Kırmızı iksir)

“Abülkadir Geylani hazretlerinin yazdığı salavat”
1-) Ağır hastalar için okunur.
2-) Aile, arkadaş ve tüm insanlar tarafından sevilmek için.
3-) Allah’ın sevdiği kullardan olmak için.

4-) Bereket, bolluk ve rızkın artması için.
5-) Büyü varsa bozulması ve korunmak için.
6-) Cezaevi ve hapisten kurtulmak için.
7-) Dönmesi veya geri gelmesi istenilen kişi için.
 Evlenmek için.
9-) Fakirlik, borç maddi sıkıntılar ve yoksulluktan kurtulmak için.
10-) Hastalıktan kurtulmak ve korunmak, iyileşmek, şifa bulmak, dinç ve sağlıklı olmak için.
11-) Herkesin saygı ve hürmet göstermesi için.
12-) İnsan olarak ihtiyaç duyulan maddi manevi her şey için.
13-) İşe girmek için.
14-) Kabir azabından güvende olmak için.
15-) Kalbi huzura kavuşturmak için.
16-) Kişide akla hayale gelmeyecek altın değerinde değişiklikler olması için.
17-) Kötülüklerden ve sorunlardan kendini korumak için.
18-) Maneviyatı güçlendirmek, manevi kapılar açmak için.
19-) Muradına ermek, dileklerin ve hacetlerin gerçekleşmesi için.
20-) Mürşidi Kamil olmak için.
21-) Nimet elde etmek için.
22-) Ruhsal durumu güçlendirmek için.
23-) Sevap kazanmak için.
24-) Sevdiğine kavuşmak için.
25-) Sıkıntı ve kötülüklerden korunmak için.
26-) Tüm isteklerin yerine gelmesi için.
27-) Zenginlik ve servet artışı için.

Salavatı Beşairul Hayrat
1-) Ahlakın güzelleşmesi için.
2-) Allah’ın ahirette derecesini yükseltmesi için.
3-) Allah’ın katında duaların geri dönmemesi için.
4-) Can verirken cennetteki makamının gösterilmesi ve meleklerin çeşitli ikramlarına erişmek için.
5-) Cennette sonsuz ikramlara kavuşmak için.
6-) Hakka ulaşmaya çalışanlara vesile olması için.
7-) Rahmet kapısı ve hikmet yollarının açılması için.
 Köle azat etmek, deve kurban etmek sayısız sadaka vermiş gibi çok sayıda oruç tutmuş gibi alınacak sevaptan daha çok sevap almak için.
9-) İhtiyaçların giderilmesi için.
10-) Kabir darlığını, yalnızlığını ve korkusunu gidermek için.
11-) Rahmet inmesi, nur, huzur, ve sevinç duymak için.
12-) Kıyamette haset ve pişmanlığı önler hesabı kolaylaştırmak için.
13-) Kıyamette kendisine müjde ve güven veren meleklere kavuşmak için.
14-) Okuyanları ve dinleyenleri bağışlatan, ayıpları örten salavat.
15-) Rızkı kolaylaştırmak için.
16-) Salavatı şerife de ki her ayeti kerimenin Allah indinde şefaat edici olması için.
17-) Sıratı devam edene haram kıldıran, önden cennete girenlerin arasına katan salavat.
18-) Ulaşmak istenilen gayelere erişmek için.
19-) Zelil kişinin saygın olması için.

Salatı Kübra “Abdülkadir Geyleni Hazretlerinin salavatı”
1-) Allah’ın (c.c.) hac ve umre nasip etmesi için.
2-) Allah’tan mağfiret ve kurtuluş için.
3-) Allah’tan yalnız kalbin hissettiği bir hediye almak için.
4-) Beklenmedik rızk, servet ve geçim kolaylığı için.
5-) Borçtan kurtulmak için.
6-) Bütün tehlikelerden korunmak için.
7-) Büyü, cin ve sihirden etkilenmemek için.
 Cami ve okul yaptırmak gücüne erişmek için.
9-) Dileklerin gerçekleşmesi için.
10-) Duaların kabulü için. (Cebrail vasıtası ile gelen)
11-) Duaların kabulü için (Abdülkadir Geylani hazretlerinin salavatı).
12-) Dünya ve ahirette her zaman korunmak için.
13-) Düşman ve zalim için (100 defa okunur).
14-) Ev almak ve/veya  eşyaları yenilemek için (günde 21 kere okunur).
15-) Fakirlikten kurtulmak için.
16-) Hastalıklardan kurtulmak, korunmak için.
17-) Hayvanların dilini anlamak için.
18-) İşlerin kolaylaşması için.
19-) Kalp gözü açılması için (3 kere, 1000 kez Yâ Latif esmasından sonra okunur.)
20-) Kıyamet gününün şiddetinden korunmak için.
21-) Kıyamet günü yüzünün dolunay gibi olması için (ömür boyunca 15 kere okunmalı).
22-) Kimsenin zarar vermemesi, incitmemesi için.
23-) Maddi sıkıntılardan kurtulmak için.
24-) Maneviyatı güçlendirmek için.
25-) Muhabbet, sevgi ve sevdiğine kavuşmak için (11 veya 45 kere okunur).
26-) Nesnelerin hazine olması için (45, 100 defa okunur).
27-) Ruhsal ve fiziksel güç kazanmak için (100 defa okunur).
28-) Sorunları çözmek için.
29-) Yetmiş bin çeşit belayı defetmek için.
30-) Yüksek zafer için.
31-) Zihin ve hafızanın güçlenmesi için.
32-) 110 milyon salavata denk salavat.
33-) 72 bin çeşit bela ve musibetten kurtulmak için.
34-) 600 bin değerinde nimet ve sevap almak için.

Salavatı Fatih
1-) Allah’ın rahmeti barış ve bereket, esenlik inmesi için.
2-) Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği kadar nurlar saçılması için.
3-) Allah’ın yardımını almayı sağlamak için (sabah akşam 10 kere okunur).
4-) Bağlılıktan kurtulunması için ( 40 gün 40 defa okunur).
5-) Bir ışık olduğu söylenen salavat.
6-) Bütün günahlardan tövbe nasip olması için (40 gün devamlı)
7-) Bütün savaşlara katılmış mücahitlerin faziletine nail olmak için.
 Cehennemden korunmak için.
9-) Tövbelerin kabul olması için.
10-) Günahların bağışlanması için.
11-) Kalp gözünün açılması için.
12-) Bütün insan, cin ve meleklerin yaptığı zikir, tesbih ve dua kadar sevap kazanmak için.
13-) Bütün savaşlara katılmış gibi cihat sevabı kazanmak için.
14-) Maksada ulaşmak, esrar, ecir mükafatı yazılmak istense yazılamayacak kadar kazanmak için.
15-) Cuma günü okunması faydalıdır.
16-) Gece yatmadan önce güzel rüyalar görmek için (Yatmadan önce 11 defa okunur).
17-) Günahların af olunması için (40 gün günde 1000 kere Yâ Lâtif okunduktan sonra ardından 100 kere okunur).
18-) Günahların bağışlanması için.
19-) Mutluluk getirmesi maksada erişmek ve sorunların çözülmesi için (günlük olarak ezberden 40 kere okunur.)
20-) Erkeklerin okuması gerektiği söylenen salavat (günde 40 kere).
21-) Kalp gözünün açılması manevi perdelerin kalkması için (günde 100 kere okunur).
22-) İşlerin açılması için.
23-) Hapisten kurtulmak, düşmana karşı zafer kazanmak için.
24-) Kilitli kapıların açılması için.
25-) Kuranı Kerimde bir sır olarak saklanan Allah’ın en büyük sırrı olduğu söylenen salavat.
26-) Küs olduğu kişi ile barışmak için.
27-) Refah ve şans getiren tüm karmaşık sorunların çözümü için.
28-) Merhametli biri olmak için.
29-) Ömründe 1 kez okuyarak cehenneme giren orada yakama yapışsın (büyük kutub) müjdesine mazhar olmak için.
30-) Ömründe 1 kere bile okuyan cehenneme girmez.
31-) Resulullah (s.a.v.) ile görüşmek için (Cuma gecesi 1000 defa okunur).
32-) Şimdiye kadar bütün cinlerin, insanlar ve melekler tarafından evrende sunulan her nimetin çağrılması (1 kere okunur).
33-) Tüm sıkıntılardan ve dertlerden kurtulmak için (ezberden Cuma günü ilkindiden sonra 100 defa okunur.)
34-) Yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldıran salavat.
35-) Yüce Allah’ın indinde çok büyük önem taşıyan salavat.
36-) Zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar insü cinin ve meleklerinin getirdiği salavat denk sevap kazanmak için. (1 kere okunacak)
37-) 1 kere okunması 6 kere Kuran okumaya denk salavat.
38-) 70 bin defa Delaili Hayrat okumaya denk salavat.
39-) 120 bin salavata denk salavat.
40-) 600 bin salavata denk salavat.
41-) 400 hac değerinde olan salavat.

İbrahimiyye salavatı (Salatı İbrahimiyye)
1-) Allahu tealanın rüyada görülmesi için (görüleceği nakledilen salavat).
2-) Okuyanın Resulullah (s.a.v.)’ın görüleceği nakledilen salavat (1000 kere okunur).
3-) Şahit ve şefaatçi olacağı zikredilen salavat.

Şeyh Sâdettin Dimışkî’nin salavatı
1-) Aşıkların hallerine benzemek ve korkuları defetmek için.

Salavatı Fetih
1-) Bağlı işlerin açılması için.
2-) Düşmana karşı zafer kazanmak için.
3-) Hapislikten kurtulmak için.

Salavatı Tefriciye
1-) Bağlı işlerin açılması için (her gün 41 kere okunur).
2-) Borç için  (4444 kere okunur).
3-) Bütün işlerin kolaylaşması için.
4-) Çok önemli bir işin gerçekleşmesi için (4444 kere okunur).
5-) Devam edegelen bir belanın defi için (4444 kere okunur).
6-) Devam edegelen musibetlerin defi için (4444 kere okunur).
7-) Düşmanların şerrinden kurtulmak için.
 Gelmesi muhtemel zararları uzaklaşması için.
9-) Maksada ve arzuya ulaşmak için (Günde 100 kere okunur).
10-) Hastalara şifa için. (günde 41 kere okunur).
11-) Hatır ve hayale gelmeyen şeylere nail olabilmek için. (günde 100 defa okunur.)
12-) Her türlü iş için (her gün 3, 5, 7, 11, 21, 31, 41 kere, çok önemli bir iş için 4444 kere okunur.
13-) İdam mahkumu olmaktan Allah’ın izni ile kurtulmak için. (4444 kere okunur).
14-) Kalp gözünün açılması için.
15-) Kalp sıkıntılarını gidermek için (günde 41 kere okunur).
16-) Kalpten gam ve üzüntünün gitmesi için. (günde 41 kere okunur).
17-) Maddi ve manevi mertebelere yükselmek için (her 5 vakit namazından sonra 11 kere okunur).
18-) Niyetin gerçekleşmesi için (4444 kere okunur).
19-) Rızkına bolluk gelmesi için.
20-) Rızkın kesilmemesi için. (her 5 vakit namazdan sonra 11 kere okunur).
21-) Rızkın semadan yağmur gibi yağması için (her gün 21 kere okunur).

Salatı Nariye
1-) Bağlı işlerin açılması için (her gün 41 kere okunur).
2-) Borç için (4444 kere okunur).
3-) Bütün işlerin kolaylaşması için.
4-) Çok önemli bir işin gerçekleşmesi için (4444 kere okunur).
5-) Devam edegelen bir belanın defi için (4444 kere okunur).
6-) Devam edegelen musibetlerin defi için (4444 kere okunur).
7-) Düşmanların şerrinden kurtulmak için.
 Gelmesi muhtemel zararları uzaklaşması için.
9-) Maksada ve arzuya ulaşmak için (Günde 100 kere okunur).
10-) Hastalara şifa için. (günde 41 kere okunur).
11-) Hatır ve hayale gelmeyen şeylere nail olabilmek için. (günde 100 defa okunur.)
12-) Her türlü iş için (her gün 3, 5, 7, 11, 21, 31, 41 kere, çok önemli bir iş için 4444 kere okunur.
13-) İdam mahkumu olmaktan Allah’ın izni ile kurtulmak için. (4444 kere okunur).
14-) Kalp gözünün açılması için.
15-) Kalp sıkıntılarını gidermek için (günde 41 kere okunur).
16-) Kalpten gam ve üzüntünün gitmesi için. (günde 41 kere okunur).
17-) Maddi ve manevi mertebelere yükselmek için (her 5 vakit namazından sonra 11 kere okunur).
18-) Niyetin gerçekleşmesi için (4444 kere okunur).
19-) Rızkına bolluk gelmesi için.
20-) Rızkın kesilmemesi için. (her 5 vakit namazdan sonra 11 kere okunur).
21-) Rızkın semadan yağmur gibi yağması için (her gün 21 kere okunur).

Tac salavatı – Tac sigası – salavatı Tac
1-) Bela ve imtihana tutulmuş kimseler için.
2-) Belalardan ve sıkıntılardan kurtulmak için.
3-) Keder ve üzüntüyü gidermek için.
4-) Mühim işleri başarabilmek için.
5-) Resulullah (s.a.v.)’ın çok memnun olduğu salavat.
6-) Resulullah (s.a.v.)’ı rüyada görmek için.
7-) Rızklarda kolaylık ve bereket için.

En Efdal salavatı
1-) Bela ve musibetleri çevirmek için (Sefer ayında okunur – Hicri takvimin ikinci ayı).
2-) Dünya ve ahiret kurtuluşu için.

Salaten Tüncina – salatı Münciye
1-) Bir hacetin kabulüne sür’atle kavuşmak için.
2-) Bütün afetler için.
3-) Bütün belalara karşı.
4-) Bütün kazalara karşı.
5-) Bütün musibetler için.
6-) Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulmak için.
7-) Dünya tehlikelerinden kurtulmak için.
 Düşmanların şerrine karşı.
9-) Gelecek musibetlerden emin olmak ve musibetlere perde olması için.
10-) İhtiyaçların ve dileklerin yerine gelmesi için.
11-) Hasetçilerin şerrinden korunmak için.
12-) Her sıkıntıya karşı.
13-) Huzurlu olmak için.
14-) İhtiyaç ve arzuların kolay elde edilmesi için.
15-) Kaygı ve tasalara karşı.
16-) Korku ve endişelere karşı.
17-) Maddi ve manevi sıkıntılara karşı.
18-) Muradın hasıl olması için.
19-) Vesveselerden korunmak için.

Salavatı Mecule
1-) Bol rızk için.
2-) Cennette sonsuz ikramlara kavuşmak için.
3-) Çözülmez düğümleri çözmek için.
4-) Evlenmek isteyenlerin evlenmesi için.
5-) Göz ağrısı için.
6-) Hastalara şifa için.
7-) Herhangi bir istek için.
 Herhangi bir olmayacak işi olur hale getirmek için.
9-) Huzur ve mutluluk için.
10-) Maddi ve manevi sıkıntılara karşı.
11-) Şefaat için.

Salavatı İn’am
1-) Borçtan kurtulmak için.
2-) Dünya ve ahirette rızk kapılarının açılması için.
3-) Kıyamet günü korkularından kurtulmak için.
4-) Meleklerin yazmakla bitiremeyeceği sevap için.

Ahmed Bedevi salavatı
1-) Bütün kötülüklerden korunmak için.
2-) Büyüden korunmak için.
3-) İlahi sırlara vakıf olmak için (Sabah akşam 3 kere okunur).
4-) Kalp aynasının açılması için.
5-) Kalp gözünün açılması ve manevi sırlara ermek için.
6-) Kolay maddi ve manevi rızk bolluğu ve servet elde etmek için.
7-) Kötü rüya görmemek için.
 Maddi manevi rızkın artması için (2)
9-) Maddi manevi sıkıntıları gidermek için (14 kere Delail-i Hayrata denk).
10-) Merak edilen şeyleri rüyada görmek için.
11-) Müridler ilk sülûka girdiklerinde okudukları salavat. (2)
12-) Birçok hacetin giderilmesi için. (2)
13-) Nurları, sırları ve hayırları çekmek için.
14-) Problemleri çözmek için. (2)
15-) Resulullah (s.a.v.) ile görüşme şerefi kazanmak için. (2)
16-) Resulullah (s.a.v)’ın ruhaniyetini celp etmek için. (3 kere salavatı Nuraniyye ye, 14 kere delaili Hayrata denk)
17-) Ruhsal durumunun güçlenmesi için.
18-) Velilik mertebesi elde etmek için. (2)
19-) 800 bin kere Delaili Hayrat okuma yerine geçecek salavat için.

Salavatı Bedir
1-) Düşmanlara karşı.
2-) Nimet istemek için.
3-) Rızk genişliği ve bol kazanç sağlamak için.
4-) Talihsizliklerden ve felaketlerden kurtulmak için.
5-) Zorluklar ve acıların ortadan kalkması için.

Cevheretil Kemal salavatı
1-) Efendimiz (s.a.v.)’in kabrini ziyaret etmiş sevabı kazanmak için.
2-) Resulullah (s.a.v.)’ın 4 halife ile gelmesine vesile olan salavat.
3-) Resulullah (s.a.v.)’ın4 halifeyle gelmesi, Onun özel sevgisine mazhar olmak, veliler ordusuna katılmak ve Efendimiz (s.a.v.)’inkabrini ziyaret etmiş gibi sevap kazanmak için.
4-) Resulullah (s.a.v.)’ın özel sevgisine mazhar olmaya vesile olan salavat.
5-) Veliler ordusuna katılmaya vesile olan salavat.

Salavatı Melevan-Gazzevi
1-) Emeği az derecesi yüksek ve yüce olan salavat.
2-) Maddi sıkıntılardan kurtulmak için (her okunduğunda 10 bin salavata denktir.)
3-) Resulullah (s.a.v)’ın feyz ve ruhaniyettinden istifade için.

Salavatı Şemsiyye
1-) Evliyanın feyzinin aynısının gelmesi için.

İbrahim-i Dessûkî (k.s.)’nin salavatı
1-) Faziletini yalnız Allah (c.c.)’ın bildiği salavat.

Şifa salavatı (Salavatı Tıbbil Kulubi/Salavatı Tıbbiye)
1-) Gözlerin nurlu olması için
2-) Hastalıklara, hastalara şifa için.
3-) Kalplerin selameti için.
4-) Sağlık ve sıhhat için.

Salavatı Seyyidina
1-) Her namaz sonunda 1 defa çekilmesinde çok fayda vardır.

Salatu’n-Nuri’z-Zâtî (Salavatı Nuriz)
1-) İç sıkıntıları gidermek için.
2-) Resulullah (s.a.v.)’ın ruhaniyetine kavuşup, makamlara ulaşmak için (300000 salavata denk salavat).
3-) Sıkıntılı zamanlarda okunan salavat.

Saadet salavatı (Devam salavatı)
1-) İki cihan saadeti için.
2-) Saadet için okunur.

Salavatı Teslimat
1-) İsteğinin Allahu Teala  tarafından kabulü için.

Şemsü’l-Kenzi’l-Â’zam salavatı (En büyük hazinenin güneşi salavatı)
1-) Kalbi şeytan vesveselerinden korunmak için.
2-) Resulullah (s.a.v.)’ı rüyada görmek için.

Salavatı Nuraniye
1-) Maddi manevi sıkıntıları gidermek için.
2-) Müridlerin, sülûk tamamlanırken okudukları salavat.
3-) Resulullah (s.a.v.)’ı rüyada görmek için (Pazartesi ve Cuma geceleri 1000 kere okunur 14 Delaili Hayrata denktir.)
4-) 14 kere Delaili Hayratı okuma yerine geçecek kadar salavat için.

Salavatı Bedevi
1-) Müridlerin, sülûk tamamlanırken okudukları salavat.

Salavatı Nuril Kıyameti
1-) Nur çokluğu için okunan salavat.
2-) Resulullah (s.a.v.)’ın ruhaniyetine kavuşup, makamlara ulaşmak için.

Alil Kadr salavatı
1-) Ölüm anında kabre indirilirken Resulullah (s.a.v.) tarafından teslim alındığını görmek için.

Salavatı Cuma gecesi
1-) Ölüm anında kabre indirilirken Resulullah (s.a.v.) tarafından teslim alındığını görmek için.

Salavatı Yakutiyye 
1-) Resulullah (s.a.v.)’ı ayanen ve rüyada çokça görmek, Ondan ilim-sır öğrenmek için.

Salavatı Vasl
1-) Resulullah (s.a.v.)’ı dünyada mana aleminde, ahirette şefaatine kavuşmak için.
2-) 30 bin salavat değerinde salavat.

Hasan Basri hazretlerinin salavatı
1-) Resulullah (s.a.v.)’ın Kevser havuzundan içmek için.

Salavatı Künhiyye
1-) Resulullah (s.a.v.)’ı rüyada görmek için (salavata devam edenler)

Salavatı Semâniye
1-) Seçilmiş 8 Allah dostu olan salavat.

Emir Buhari hazretlerinin salavatı
1-) Şerli insanların her türlü kötülüğünden korunmak için.
2-) Yer gök afetlerinden korunmak için.
3-) Zarar ve musibete karşı, koruma altında olmak, şerli insanların kötülüğünden, depremlerden ve afetlerden korunmak için.
4-) 70 bin meleğin bütün vakitlerde muhafız olması için.

Hz. Fatma’nın salavatı
1-) Yazılıp bitirilemeyecek kadar sevap için.

Cezallahu anna Muhammeden salavatı 
1-) Zamanın başından salavat getirildiği ana kadar bütün insan, cin ve melek salavatlarına denk salavat. (70 bin meleği yazmaktan yoran salavat).