Sana Hayrandır Efendim ilahi Sözleri

Sana Hayrandır Efendim ilahi Sözleri

Sana Hayrandır Efendim
Sana Hayrandır Efendim

Sana Hayrandır Efendim

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

Sana Hayrandır Efendim ilahi Sözleri

Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın,
Dîdârına âşık Ulu Yezdândır Efendim.

Sana Hayrandır Efendim ilahi Sözleri

Mahşerde nebîler bile senden medet ister,
Rahmet, diyen âlemlere, Rahmandır Efendim.

Sana Hayrandır Efendim ilahi Sözleri

Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, koğma kapından,
Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim..

Sana Hayrandır Efendim ilahi Sözleri

Ta Arşa çıkar her gece âşıkların âhı,
Medheyleyen ahlâkın, Kur'ân'dır Efendim.

Sana Hayrandır Efendim ilahi Sözleri

Aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim,
Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim...

Sana Hayrandır Efendim ilahi Sözleri

Dağ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,
Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...

Sana Hayrandır Efendim ilahi Sözleri

Ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârın,
Feryâdı bütün âteş-i sûzandır Efendim...