Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Ocak 2021

Sara hastalığı için okunacak dua

Sponsor Reklam
Sara hastalığı için okunacak dua
Sara hastalığı için okunacak dua

Aşağıdaki dua temiz bir kağıda yazılarak hastanın üzerinde taşıması sağlanır. Ayrıca hem hastaya hemde bir bardak suya 3 veya 7 gün süreyle 21 veya 41 kere okunduktan sonra okunmuş olan bu suyu hastanın içmesi sağlanır. Son kerede bardakta bir miktar bırakılarak hasta yıkandığı zaman son su olarak hastanın üstüne dökülür. Allah’ın inayetiyle hasta bu illetten şifa bulur.

Dua:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyum. Lâ te’hüzühü sinetün ve lâ nevüm lehu mâ fis semavâti ve mâ fil ard menzellezî yeşfeu indehu illâ biiznihî ya’lemû mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhitûne bişey’in min ilmihi illâ bimâ şâe veşia kürrisyyühüs semavâti vel ard ve alâ yeuduhu hıfzıhümâ ve hüvel aliyyül azîm Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hû vel melâiketü ve ûlül ilmi kaaimen bilkısti lâ ilâhe illâ hüvel azizül Hakîm İnned-dîni indallahil İslâm.

Kulillâhümme malikel mülki tü’til mülke men tesaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tuizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü biyedikel hayır inneke alâ külli şey’in kadîr.

Bismillâhil şâfi, Bismillâhil kâfi, Bismillâhil muâfi, Bismillâhi hayrül esmâi, Bismillâhi Rabbül ardi ve Rabbüs semâi Bismillâhillezi lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardi ve lâ fis semâi ve hüves Semiul Alîm. Üskün eyyühel veci’ bi izzetillâhi, üskün bi-kudretillâhi üskün biazametillâhi üskün kema sekenel leyli ven nehâr ve hüves Semiul Alim. Ve nünezzilü minel Kur’ani ma hüve şifaün ve rahmetün lilmü’minine ve lâ yezidüz zâlimine illâ haşârâ. Elmeslemu’. Essemulu’. Asalu’. Ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil Azîm. Yâ ma’şerel cinni vel insi inis teta’tüm en tenfîzû min aktaris semâvâti vel ardi fenfüzu lâ tenfizune illâ bi-sultanin.

Not: Önce hastalığınız için bir doktora danışmalı, doktorun gerekli gördüğü tedaviyi yaptıktan sonra bu dualarla Yüce Allah’tan iyileşmeyi dileyebilirsiniz.
إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Etiketler:

Sponsor Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz