Satılan Tarlada Çıkan Altın / Dini Hikaye

Satılan Tarlada Çıkan Altın / Dini Hikaye

Satılan Tarlada Çıkan Altın
Satılan Tarlada Çıkan Altın

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Sizden önceki ümmetlerde, bir kişi, başka bir kişiden ona ait bir arazi satın aldı. Araziyi satın alan kimse arazide, içinde altın bulunan bir çömlek buldu.

Araziyi satın alan, satana:

−Altınlarını al, ben senden sadece araziyi satın aldım, altınları satın almadım dedi.

Arazinin sahibi kimse:

−Ben sana araziyi ve içindeki şeyleri sattım dedi. Bir adama varıp muha,keme oldular.

Kendisine varıp muha,keme oldukları kimse:

−Sizin çocuğunuz var mı? dedi.

Onlardan biri:

−Benim bir oğlum var dedi.

Diğeri ise:

−Benim de bir kızım vardır dedi.

Hakem:

−Kızı oğlana nikâhlayın, o maldan onlara infak edin ve tasadduk edin, dedi.”

Buhari 3286, Müslim 1721/21, İbni Mace 2511, İbni Hibban 720, Begavi 2412, Ahmed 2/316