Seher Vaktinin Fazileti

Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-den rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır;


"Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ her gece, gecenin son üçde biri kaldığı sırada dünyâ semâsına nüzul eder ve şöyle buyurur: '' Bana duâ eden var mı, duâsına icabet edeyim? İstediğini vereyim. Bana istiğfar eden var mı, onu mağfiret edeyim?

Bu hadîs-i şerîf, gecenin son üçde birinin vakti icabet olduğuna büyük müjdelerle beraber delâlet etmektedir."Gece yarısında semânın kapıları açılır ve bir münâdî şöyle seslenir: "Hiç duâ eden var mı, icâbet olunsun, bir şey isteyen var mı verilsin, bir sıkıntıda olan var mı kurtarılsın. Her hangi bir duâ ile duâ eden hiç bir müslüman yoktur ki Allah Teâlâ ona icabet etmiş olmasın. Ancak şehveti için koşan zinâkâr kadınla ayyaş ve işret ehli müstesna. "

"Gecede bir saat vardır. Müslüman bir kulun dünyâ ve âhiret işinden istediği her hangi bir hayır varsa ve duâsı o saate gelirse muhakkak Allah ona dileğini verir. Bu her geçe vardır. "

"Saatlerin efdali gecenin son kısmıdır."

Üç kişi vardır ki onlar İblis'den ve askerlerinin şerrinden masûndurlar:
1- Gece ve gündüz Allah'ı çok zikredenler,
2- Seher vakitlerinde istiğfar edenler,
3- Allah'ın haşyetinden ağlayanlar."

Gece kalkıp mutlaka teheccüt namazı kılınmalıdır.Peygamber Efendimiz Farz namazların ardından en makbul kabul edilen namaz gece seher vaktinde kılınan teheccüt namazı dır diye buyurmuştur.

Seher vakti ve teheccüt namazı vakitleri bir tövbe istiğfar zamanı olarak kabul eidlir.

Seher vakti imsak vaktinden bir buçuk iki saat önceki vakte denir.

Seher vakti kalıp namaz kılmak tesbih çekmek,Kuranı kerim okumak yapılacak en güzel harekettir.

Seher vakti içerisinde yapılan dualar Allah katında kabul edilen en önemli dualardır.

Allah katında çok makbul kabul edilen dualardır.Seher vaktinde rahmet melekleri hazır bir durumda bekler.Allah seher vaktinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder.

Seher vakti geçirilen geceninen faziletli saatleri olarak bilinir.Seher vaktinde uyanıp abdest alıp 7 defa aşağıdaki dua okunmalıdır.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahümme innî eselüke ya rabbe külli şeyin ve ya halika külli şeyin ve ya ahira külli şeyin ve ya alimen bi külli şeyin heb lenâ külle şeyin ve edhılnel cennete bila şeyin ve la teselnâ an şeyin fe ene lâ emlikü şey`en minel eşyai ya kadiyel hâcâti ıkdı hâcetî bi ızzetike ve azametike ve lutfike ve keramike yâ kerîmü bi rahmetike ya erhamer râhımiyn.Lâ ilâhe illellâhü ilâhen vâhıden ve nahnü lehû müslimûn.Vel hamdü lillâhi rabbil alemiyn.

AMİN