Semayı ( Gökleri ) Titreten Dilek için Çok Etkili ismi Azam Duası

Semayı ( Gökleri ) Titreten Dilek için Çok Etkili ismi Azam Duası

Semayı ( Gökleri ) Titreten Dilek için Çok Etkili ismi Azam Duası
Semayı ( Gökleri ) Titreten Dilek için Çok Etkili ismi Azam Duası

Allah tan istemek için önce kulluk yapalım ki istemeye yüzümüz olsun...Kulluk görevlerimizi yapalım, günahlara tövbe edelim, gece edilen dua namazlar çok önemlidir. Kötülüğe okuyanın vebali boynunadır. YÜCE ALLAH'IN Rahmeti bereketi üzerinize olsun. ALLAH dualarınızı kabul eylesin İNŞAALLAH.


Allah c.c. Hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Yer yüzüne sınanmak için gönderildik. Allahüteala dermanı olmayan dert vermez. Sabredin ve çabalayın.

İnsan, maruz kaldığı sıkıntılı takdirlere nefsinin isyan etmeyip itaat etmesi için duâ etmeli, hakkında hayırlısını dilemelidir. Peygamberimiz (sav) böyle sıkıntı içinde kalan kimseye duâ tavsiye buyurmuştur. Onu okumalı, Allah'a teslim olmalıyız.

"Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta'cîle mâ ahhartehu ve te'hîra mâ acceltehu."

"Allah'ım, senin ismine, malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah'ım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde olanı bana mübarek kıl ki, te'hir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de te'hirini istemeyeyim. Nefsimin isyanını önle, teslimini sağla."

" Ya Vedud! Ya Vedud! Ya Ze'l-arşi'l-mecîd! Ya Mübdi, Ya Mu'id! Ya Fe'aalün lima yürid! Eselüke bi-nuri vechike'l-lezi mele'e erkane arşike ve es'elüke bi-kudretike'l-leti kadderte biha halkake ve bi rahmetike-lleti vesiat külle şeyin. La ilahe illa ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! "

"Yâ Vedûd ! Yâ Vedûd ! Yâ Vedûd ! Ey yüce Arşın sahibi! Ey her şeyi hiçten yaratan Mubdi! Ey ölmüş yaratıkları yeniden yaratacak Muîd! Dilediğini yapabilen Allah’ım. Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nuru hürmetine, bütün yaratıklara gücünün yettiği kudretin ve her şeyi içine alan rahmetin hürmetine… Sana yalvarıyoruz… Senden başka ilah yoktur."

"Ey imdad isteyenlerin yardımcısı ! Benim imdadımıza koş ! Ey zorda kalanlara yardım eden! Bana yardım eyle..."