Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler

Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler

Hz Mevlana’dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
Hz Mevlana’dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler

· İki canlı kuşu birbirine bağlasan, dört kanatlı oldukları halde uçamazlar, çünkü ikilik mevcuttur.

Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Sözle anlatılan şey, yalan bile olsa, kokusu, gerçek olduğunu da haber verir, yalan olduğunu da.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Padişahın adamlarından biri, zindanın burcunu yıksa, zindancının gönlü bu yüzden kırılır mı hiç?
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· O dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti. Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Bir kuyudan her gün toprak çeker, her gün orayı kazar, eşersen, sonunda arı duru suya ulaşırsın.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Allah ile birleşmek demek, senin varlığının O'nunla birleşmesi demek değildir. Senin yok olmandır.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· O kadar çok koşmayın, o kadar yorulmayın, şu yerin altında çırak ne olmuşsa usta da o olmuştur.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Gül solup, gül bahçesi harap olduktan sonra gülün kokusunu nereden duyabiliriz? Gülsuyundan!
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Küfürle iman, yumurtanın akıyla sarısına benzer. Onları ayıran bir berzah var, birbirine karışmazlar.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Aklın deveciye benzer, sense devesin. Aklın seni ram eder, ister istemez dilediği yere çeker götürür.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Mademki hırsızsın, bari o güzelim inciyi çal, mademki gebe kalıyorsun, bari yüce bir çocuğa gebe kal.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Irmak suyunu tümden içmenin imkânı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkânı yok.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığımı kır gitsin. Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki?
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Bir mumdan yakılan mumu gören, gerçekten de asıl mumu görmüştür. Düşünenlerin düşündürdükleri.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Bir köpeğin önüne bir çuval şeker koysan bile, onun gönlü yine leş peşindedir. Şekerden ne anlar o?
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Eğer parça buçukta bütünle beraberdir, ondan ayrılmaz diyorsan, diken ye, diken de gülle beraberdir.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Bir kötülük yaptıktan sonra pişmanlık hissetmek Allah'ın inayet ve muhabbetine mazhar olmanın delilidir.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· İnsanoğlu, dilinin altında gizlidir. Dil, can kapısının perdesidir. Yel, perdeyi kaldırdı mı ne var, belirir bize.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese?
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin devası ne ilacın şifası deva getirmiş.
Hz Mevlana'dan Anlamlı ve Günümüze ışık Tutan Sözler
· Sus artık yeter! Sır perdelerini pek o kadar yırtma. Çünkü bize, kırıkları sarıp onarmak, sırları örtmek yaraşır.