Serveri Ser Bülendimiz Hazreti Pir Efendimiz

Serveri Ser Bülendimiz Hazreti Pir Efendimiz

Serveri Ser Bülendimiz Hazreti Pir Efendimiz
Serveri Ser Bülendimiz Hazreti Pir Efendimiz

Serveri Ser Bülendimiz Hazreti Pir Efendimiz

Server-i ser bülendimiz
Hazret-i pir Efendimiz
Şahid-i şeh-levendimiz
Hazret-i pir Efendimiz

Cezbe-i Mustafa ile
Saldı cihana velvele
Gökde eder mukabele
Hazret-i pir Efendimiz

Fahr-i cihan o serverin
Varisi oldu Hayber’in
Sırrı idi peygamberin
Hazret-i pir Efendimiz