Sevdiğiyle Hayırlı Bir Yuva Kurmak isteyen Bu Duayı Okusun

Sevdiğiyle Hayırlı Bir Yuva Kurmak isteyen Bu Duayı Okusun

Sevdiğiyle Hayırlı Bir Yuva Kurmak isteyen Bu Duayı Okusun
Sevdiğiyle Hayırlı Bir Yuva Kurmak isteyen Bu Duayı Okusun

Sevdiği kimse ile hayırlı bir yuva kurmak isteyen kişi; bu duayı düzenli olarak her gün okumaya devam ederse kısa zamanda yuvasını kurmuş olur.

Okunacak dua şudur;

Bismillahirrahmanirrahim *
Kul in-küntüm tühibbunellahe fettebiuni yuhbibkümüllah*
Felemma raeynehu ekbernehu ve kata’ne eydiyehünne, haşa lillahi ma-haza beşaran inne haza illa melikün kerim*
Yühibbunehüm kehubbillah, Vellezine amenu eşeddü hubben lillah. Velev yerallezine zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemia*
Kad şeğafeha hubban*
Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, Ve litüsnea ala ayni*
İnneke ala küllü şey-in kadier.
Birahmetike ya erhamerrahimin.
Ve bi elfi elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.