Son Derece Etkili Denenmiş Dilek ve Hacet Duası

Son Derece Etkili Denenmiş Dilek ve Hacet Duası

Son Derece Etkili Denenmiş Dilek ve Hacet Duası
Son Derece Etkili Denenmiş Dilek ve Hacet Duası

Her kim akşam ya da sabah bunu 7 şer defa okursa niyet ettiği şeyde samimi veya gayri samimi olsa da (yani inanmadan okusa dahiii….) Cenab -ı Ecelli ona kafidir.

ister doğru ve hayırlı bir iş için olsun isterse yanlış ve hayırsız bir şey için bu duayı her gün okumayı adet haline getirenin her dileği kabul olur. Çok etkili ve denenmiş bir duadır.

Dua Şudur:

Hasbiyellahü li diyniy Hasbiyellahü li dünyaye ,Hasbiyellahü lima ehemmeniy, Hasbiyellahü liman bağa aleyye,Hasbiyellahü li men hasedeniy, Hasbiyellahü limen kadeniy bi suin,
Hasbiyellahü ın del mevti,Hasbiyallahü ındel mes’eleti fil kabr,Hasbiyallahü ındel miyzani, Hasbiyellahü ındes sırati, Hasbiyellahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym….

ANLAMI: Dinim hakkında ALLAH BANA KAFİDİR, Dünyam için ALLAH’IM BANA KAFİDİR,bana fenalıkla kast eden kimseye karşı ALLAH’IM BANA KAFİDİR,bana karşı azgınlık eden kimseye karşı ALLAH ‘IM BANA KAFİDR,bana hased edene karşı ALLAH’IM BANA KAFİDİR,bana fenalıkla yaklaşana karşI ALLAH’IM BANA KAFİDİR,ölüm anında ALLAH’IM BANA KAFİDİR , kabirde sual sorulacağı anda ALLAH’IM BANA KAFİDİR, amellerin tartılacağı anda ALLAH BANA KAFİDİR, sıratı geçerken ALLAH’IM BANA KAFİDİR….. Ondan başka mabudun bi hak olmayan Allah Teala bana kafidir..O’na dayandım O büyük Arşın Rabbidir.