Şevksiz olunduğu veya enerjisizlik hallerinde okunacak dua

Kaside-i Bürde
Kaside-i Bürde

Genel olarak şevksizlik, enerjisizlik hallerinde okunduğu takdirde işe yarayan dua:“Allahumme innî euzu bike minel hemmi vel hazen, ve euzu bike minel aczi vel kesel, ve ezu bike minel cubni vel buhl, ve euzu bike min galebetid deyni ve kahrir rical”

Anlamı :
“Allah’ım sana sığınırım gam ve hüzünden, sana sığınırım acze düşmek ve tembellikten, sana sığınırım korkaklık ve cimrilikten, ve sana sığınırım borcun galebesinden ve insanların kahrından”

Bu duaya devam edilirse mutlaka bir süre sonra şevk ve enerji gelir.
Efendimizin hem devam ettiği hem tavsiye ettiği dualardandır.
Çok şiddetli depresyonlarda okumalı ve hemen her gün devam etmeye çalışmalı. Zamanı fark etmez, konsantre olunamıyorsa başka şeylerle meşgulken okunsa da olur.