Seydama Sofi Olan Ediyor Bayram

Seydama Sofi Olan Ediyor Bayram

Seydama Sofi Olan Ediyor Bayram
Seydama Sofi Olan Ediyor Bayram

Seydama Sofi Olan Ediyor Bayram

Dergahının önünden geçiyor arık
Elinde misvağı var başında sarık

Mevlam vermesin sofi bize ayrılık
Ben Seydama kurbanım sofisine hayran
Seydama sofi olan ediyor bayram

Dergahına vardım tövbe veriyor
Tövbeyi alanlar âdap dinliyor
Sekiz şartı yapanlar sofi oluyor
Ben Seydama kurbanım sofisine hayran
Seydama sofi olan ediyor bayram

Sabah namazından sonra virdini çeken
İkindiyi kılıptahatmeye giren
Akşam namazından sonra rabıta yapan
Ben Seydama kurbanım sofisine hayran
Seydama sofi olan ediyor bayram