Sıkıntı ve Belanın ilacı

Sıkıntı ve Belanın ilacı
Sıkıntı ve Belanın ilacı

Sıkıntı ve bela gelince önce şöyle dua edilmelidir.

“Lâ ilâhe illellâhül azıymül halîm.Lâ ilâhe illellâhü  rabbül arşil azıym.Lâ ilâhe illellâhü rabbüs  semâvâti ve Rabbül arşil kerim.”

“Yüce ve hilim sahibi olan Allah(cc)’tan başka ilah yoktur.Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah(cc)’ tan başka ilah yoktur.

Göklerin  Rabbi  ve Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah(cc)’tan başka ilâh yoktur.

Sonra şu dua okunur;

“Allahümme rahmeteke ercû felâ tekilni ilâ nefsi tarfete aynin ve aslih li şe’ni küllehû  lâ ilâhe  illâ ente.”

“Ya Rabbi! Senden rahmetini diliyorum.Göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman kadar bile beni kendi nefsime bırakma.”

“Benim bütün işlerimi islah eyle(düzelt).”

“Senden başka ilah yoktur.”

Sonra şu dua okunur;

“Lâ ilaâhe illâ ente sübhâneke inni küntü minez zâlimin.”

“Senden başka ilah yoktur.Seni( noksan sıfatlardan) tenzih ederim.Şüphesiz ki ben zâlimlerden oldum.”

Daha sonra da şu dua okunur;

“Allâhe Allâhe rabbi lâ üşrikü bihi şey’â”

“Allah(cc)tan korkun,ondan sakının! Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam.”