Sıkıntı ve Musibet Anında Okunan Kısa Dualar

Sıkıntı ve Musibet Anında Okunan Kısa Dualar
Sıkıntı ve Musibet Anında Okunan Kısa Dualar

Sıkıntı ve herhangi bir musibet geldiği anda aşagıdaki dualar okunursa Allahü  Teala  Hazretlerinin izniyle en kısa zamanda kurtulursun.

Ya hayyu,Ya kayyümu,bi-rahmetike estegisü”

Allahu,Allahu.La üşrikü bihi Şey’en.”

“Bismillahirrahmanirrahim.ve la havle ve la kuvvete illa billahi’l-Aliyyi!l-Azim”

“La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine’z-zalimin.”

“İnna lillahi ve inna ileyhi raciün,Allahümme indeke ahtesibü müsibeti fe’cürni fiha veb-dilni biha hayran minha.”

“Allahümme rahmeteke ercü fela tekilni ila nefsi tarfete aynin ve salih li şani küllehü la ilahe illa ente”

Sıkıntı,keder,elem,korku gibi şeyler hisseden hemen abdest alsın ve sıdk ile “Aman, ya Rabbi! Sana sığınıyorum” diyerek bir kaç kere secde yapsın.her secdede ise “Estağfirullahe’-Azim.Sübhane Rabbiye’l-A’la” demelidir.