Sıkıntı ve Musibet Halinde Okunan Dua

Sıkıntı ve Musibet Halinde Okunan Dua
Sıkıntı ve Musibet Halinde Okunan Dua

Sıkıntı ve musibet halinde aşağıdaki dua okunur.

“Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahu ya hayra’l-halas,Muhammedü’r-Rasulullahi bi-hakkı Hıdrın ve İlyas,Ya Fettah, Ya Fettah. Allahümme’ftah aleyna babe’l-hayri bi-hakkı inna fetahna leke fethan mubina.Ve yensurekellahu nasren Aziza.La ilahe illallahü’l-Melikü’l-Hakku’l-mübin,Muhammedü’r-Resullahi sadiku’l-va’di’l-emin,bi-lutfike Ya Rahmanu ve keremike ya Rahime’r-Rahim.”