Sıkıntı ve Müsibetlerden Kurtulmak için Okunacak Hacet Duası

Sıkıntı ve Müsibetlerden Kurtulmak için Okunacak Hacet Duası
Sıkıntı ve Müsibetlerden Kurtulmak için Okunacak Hacet Duası

Bismillahirrahmanirrahim.“Allahümme inna es’elüke tevf,ka ahli!huda,ve a’male ehli’yakıni ve münashate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’sabri, ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbude ehli’l verai ve irfane ehli’l-ilmi hatta  ahafek.Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcuzini an ma’suyetike  hatta  a’mele  bitaatike  amelen estehıkku bihi rıdake ve hatta unasıhake  bi’t-tevbeti rıdake ve hatta unasıhake  bi’tevbeti havfen minke  ve hatta  uhlisa leke’n nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi’l-umuri ve hüsni zannin bike.Sübhane Halıki’n-nur”

Manası: ”Allah’ım, Senden gerçek imanlı zatlaırn başarısını, ermi takıylerin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabur ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini seni istiyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki senden gereği gibi korkayım. Allah’ım! Sana isyandan çekinderecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amle edeyim,onunla rızana layıık olayım. Senden korkarak içtenlikle Sana döneyim.Sırf senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte sana güvenip, Sana sığınayım.Sana hüsn-zan besliyeyim, Nurun yaratıcısı Cenabı Hakka tesbih ederim..”