Su içerken Dua

Su içerken Dua

Su içerken Dua
Su içerken Dua

Okunuşu: “Elhamdulillahillezî ca’alel mâe azben furâten bi rahmetihi, ve lem yec’alhu milhan ücâcen bizünübî.”

Meali: “Rahmetiyle suyu içilecek durumda tatlı yaratan ve günahlarım dolayısıyla acılaştırmayan Allah’a hamd ve sena ederim.”