Bir işe Başlarken Okunacak Dua

Bir işe Başlarken Okunacak Dua

Okunuşu: “Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ raşeden. Rabbişrahlî sadrî ve yessirlî emrî.”

Meali: “Ey Rabbimiz, bize kendi katından bir rahmet ver. Ve bu işimizde bize doğruluk ver, bizim için başarı hazırla.”