SURE-İ ENBİYA'NIN FAZİLETİ (sabah namazından sonra 41 gün 41 defa dilek için)

SURE-İ ENBİYA’NIN FAZİLETİ (sabah namazından sonra 41 gün 41 defa dilek için)

SURE-İ ENBİYA’NIN FAZİLETİ (sabah namazından sonra 41 gün 41 defa dilek için)

Bismillahirrahmanirrahim “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin”

Manası: Sen’den başka hiç bir ilah yoktur, Zatı ecelli Ala’na arz-ı tesbih ederim, ben doğrusu zalimlerden oldum. Bu ayet-i kerime hakkında Resulü Ekrem:“la ilahe illa ente…. Yunus(a.s)’ın duasıdır. Balığın karnında bunu okurdu. Bunu okuyarak dua edenin duası cenabı Ecelli Ala kabul eder.”Aişe(r.a)’dan : Resulü Ekrem’in şöyle buyurduğunu işittim;” sizden bir kimse sıkıntı, gam ve keder gelecek olursa, üç defa “La ilahe illa ente…”.desin.”buyurmuştur. Yine bir hadis şerifte; “Hasta olan bir kimse kırk defa bu tesbihi okur da ölürse,şehit olarak ölür. Eğer o hsatalıkta kurtulurak şifa bulur iyileş,rse,günahları afolunur. ”İmam-ı şafi hazretleri bu ayetin esrarı hakkında buyurmuşdur ki; “Suçsuz yere hapse düşen bu ayeti okumaya devam ederse kurtulur. hastalıkları tedavi edecek en güzel manevi duadır. Bu ayet bütün müsibetleri giderir. Bu ayet-i kerime her niyet için “sabah namazından sonra 41 gün 41 adet” okunmaya devam edilirse,Cenab-ı Ecelli Ala o kimsenin muradını verir.