TICARET MALI OLMAYAN AT VE KÖLEDE ZEKAT YOKTUR

TICARET MALI OLMAYAN AT VE KÖLEDE ZEKAT YOKTUR
TICARET MALI OLMAYAN AT VE KÖLEDE ZEKAT YOKTUR

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Müslüman’ın ticari maksatla olmayan atında ve kölesinde zekat yoktur.

(Buhârî, Zekat: 47; Müslim, Zekat: 12)
Bu konuda Ali ve Abdullah b. Amr’dan da hadis rivâyet edilmiştir.

Tirmîzî: Ebû Hüreyre hadisi hasen sahihtir. İlim adamları bu hadisle amel ederler dolayısıyla ticaret maksadıyla bulundurulmayan, otlaklara salınmış atlara da zekat yoktur. Hizmet için bulundurulan kölelerde de yine zekat gerekmez. Ama ticaret maksadıyla bulundurulan at ve kölelerde bulundurma süresi bir yılı geçtikten sonra değerleri üzerinden zekat verilmesi gerekir.