Tevekkül ile ilgili Dualar

Tevekkül ile ilgili Dualar 

Tevekkül ile ilgili Dualar
Tevekkül ile ilgili Dualar

Türkçe Okunuşu:

Allahummekzif fi kalbi recâke, vek’ta’ recâî ammen sivâke, hattâ lâ ercû ahaden gayreke.

Tevekkül ile ilgili Dualar

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, kalbime recânı yerleştir. Senden başkasına beni yalvartma. Senden gayrisinden bir şey istemeyeyim.

Açıklama:

Tevekküle ait olan bu duâlar kesinlikle Hakka yalvarmayı, O’ndan başkasına asla müracaat etmemeyi bize öğütlüyor.

Tevekkül ile ilgili DualarTevekkül ile ilgili Dualar

Türkçe Okunuşu:

Allâhummerzukne’tt evekküle aleyke vel-ilticâe ileyke, fe inneke bina rahîmun ve bihalinâ alîmün.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, Sana tevekkül etmemizi ve yönelmemizi bize nasip et. Çünkü Sen bizi esirgiyor ve halimizi biliyorsun

Açıklama:

Allah’tan bize tevekkülü rızıklandırmasını istemeliyiz. O’ndan başkasına bizi muhtaç ettirmemesini dilemeliyiz. Çünkü Allah bizi bizden daha fazla esirgemekte ve bizi bizden daha iyi bilmektedir.

Tevekkül ile ilgili dualar

Türkçe Okunuşu:

Allahumme ente Rabbi lâ ilahe illâ ente, aleyke tevekkeltü ve ente Rabbül-arşil azîm.

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur, ancak Sen varsın. Sana tevekkül ederim. Sen arş-ı azîm sahibisin.

Açıklama:

Bu duâ da tevekküle attir. Allah’a tevekkülü istemek ve bunu bilfiil yapmak lâzımdır.