Tın Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)

Tın Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)
Tın Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)

"Tîn", dağ adı veya incir demektir. Bürûc sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 8 (sekiz) âyettir.

Tın Suresi
Tın Suresi
Bismillâhirrahmânirrahîm

95/TÎN-1: Vet tîni vez zeytûn(zeytûni).
İncire ve zeytine andolsun.

95/TÎN-2: Ve tûri sînîn(sînîne).
Sina Dağı'na andolsun.

95/TÎN-3: Ve hâzel beledil emîn(emîni).
Ve bu emin beldeye (Mekke Şehri'ne) (andolsun).

95/TÎN-4: Lekad halaknel insâne fî ahseni takvîm(takvîmin).
Andolsun ki Biz, insanı (nefsini), ahseni takvim içinde (nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte) yarattık.

95/TÎN-5: Summe redednâhu esfele sâfilîn(sâfilîne).
Sonra onu, esfeli safiline (en sefil hale, nefsinin karanlıklarına) iade ettik (çevirdik).

95/TÎN-6: İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).
Âmenû olanlar (Allah'a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi tezkiye edici amel) işleyenler hariç.İşte onlar için kesintisiz ecir (mükâfat) vardır.

95/TÎN-7: Fe mâ yukezzibuke ba’du bid dîn(dîni).
(Ey insan!) Öyleyse bundan sonra sana dîni tekzip ettiren (yalanlatan) nedir?

95/TÎN-8: E leysallâhu bi ahkemil hâkimîn(hâkimîne).
Allah,hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi?

SESLİ DİNLE