Tövbe Namazı ve Duası

Tövbe Namazı ve Duası
Tövbe Namazı ve Duası

Bir kimse tövbe etmek istediği zaman önce iki rekât namaz kılar ve sonra şu duayı okur:

Okunuşu: “Ve tüb aleynâ yâ tevvâbü yâ hakîmü tevbeten nasûhan liekûne mine’l-lezîne izâ fealû fâhişeten ev zalemû enfüsehüm zekerullahe festeğferu li zünübihim ve men yeğfiru’z-zünûbe illallâhu.

“Estağfirullâh el azîm el kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüve el hayye’l-kayyûme ve etûbü ileyhi sübhânehu.”

Meali: “Tövbemizi kabul eyle, ey tövbeleri çok çok kabul eden Tevvab! Her şeyi yerli yerinde ve hikmetle yaratan Hakîm.

“Bir kötülük işlediklerinde veya nefislerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayın.

“Ondan günahları için af dileyen kimselerden olmam için samimî bir tövbe ile tövbemi kabul eyle, ey tövbeleri çok kabul eden Tevvab! Ey her şeyi yerli yerinde yapan Hakîm! Allah’tan başka günahları bağışlayan kim vardır.

“Büyüklük ve kerem sahibi olan, Kendisinden başka ilâh olmayan, hayat sahibi ve bütün varlıkları ayakta tutan Allah’tan af diliyorum. Ona tövbe ediyorum ve Onu bütün kusur ve noksan sıfatlardan tenzih ediyorum.”