Ümmü Sübyan Nedir, Sübyan Muskası Var mıdır

Ümmü Sübyan Nedir, Sübyan Muskası Var mıdır

Bazı kitaplarda “ummu subyan” (sıbyan) denen bir Cin’in bulunduğu, bunun hamile kadınlara musallat olup, onların çocuklarını düşürdüğü yazılır. Bunu ispat etmek için de hadis diye şöyle bir söz nakledilir:

“Yeni doğan çocuğunuzun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursanız ona ümmü sübyan denen cin dokunamaz”

Fakat araştırıldığında hiçbir hadis kaynağında böyle bir hadisin bulunmadığı görülür. Aksine bunun mevdu/uydurma olduğu bildirilir. (Zehebî, Mîzan IV/397;Heysemî, Mecmauz-zevâid; Tahrîcul-İhyâ II/61)

Bu uydurma, muhtemelen cahiliyye kültürü veya örfü olub batıl bir bir inanıştır. Bazı ilimsizler de, bunu bilahare hadis diye nakletmişlerdir. Zaten burada bir çelişkinin bulunduğunu görmek de zor değildir. Çünkü bu sözde ümmü sübyanın çocuk doğduktan sonra zarar verebileceğinden söz edilirken, söylentilerde onun anne rahmindeki çocuğu düşürdüğü anlatılır.

Yeni doğan bebeğin sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunması sünneti vardır ve bu başka bir şeydir. Hadis diye nakledilen bu söz ise, bu doğru bilgiye yanlış şeyler katarak vermeye çalışmaktadır.

Cinlerin bazen insanlara vesvese vermek gibi küçük zararlarının dokunması mümkündür, ama bunun çaresi temiz olmak, banyo ve tuvalet edebine riayet etmek ve her meşru işe besmele ile başlamaktır. Bunlara uyulduktan sonra cin denen varlıkların insanlara zarar verebilmeleri söz konusu olamaz ve onlar sanıldığı kadar da güçlü varlıklar değildir.

Bir hadisi şeriflerinde Rasulullah (s.a.v.): “Cinsel ilişkiye başlarken Bismillahi’l Azîm. Allahumme cennibne’ş-şeytane ve cennbi’ş-şeytane mâ-razektenâ, derseniz çocuğunuza cinler ve şeytanlar zarar veremez”buyurmuşlardır.

Anlamı şudur: “Yüce Allah’ın adıyla. Allah’ım! Bizi şeytandan, şeytanı da bize vereceğinden uzaklaştır”.