Unutkanlık için 19 Okumada Çok Etkili Unutkanlık Duası

Unutkanlık için 19 Okumada Çok Etkili Unutkanlık Duası

Unutkanlık için 19 Okumada Çok Etkili Unutkanlık Duası
Unutkanlık için 19 Okumada Çok Etkili Unutkanlık Duası

İslam dünyasında en yaygın okunan dualardan biri de hiç kuşkusuz ki Ala suresi ile icra edilen unutkanlık için duadır.

Unutkanlık için duanın, Kuran suresi ile yapılan bu türü en etkili sonuçların alındığı dua örneğidir. Okunup uygulanması son derece kolay olup sadece 5 gün sürmektedir ve dua toplam 19 defa okunmaktadır. Unutkanlık için duanın geçmişi ta Hz. Peygamberimiz dönemine kadar gider.

Dua öncesinde kişi abdestli olsa dahi tekrar abdestini tazelemelidir. Zira dua için özel olarak abdest almak hem bedensel bir temizliktir hem de ruhi bir arınmadır.

Unutkanlık duası, yalnız bir ortamda yapılır. Dua öncesi euzubesmele çekilmesi, kıbleye dönülmesi ve diz çökülerek dua edilmesi gerekir.

Dua toplam 5 gün sürer. Ancak duanın her gün okunma sayıları birbirinden farklıdır. Toplamda 19 defa okunan duanın gün gün okunma sayıları şöyledir:

1.gece 1 defa
2.gece 2 defa
3.gece 4 defa
4.gece 5 defa
5. gece 7 defa
okuma gerçekleştirilir.

Eğer kişi Ala suresini ezberlemekte zorlanıyorsa bir kağıt parçasına surenin lafızlarını yazarak da duayı okuyabilir. Bunda bir mahzur yoktur.

Unutkanlık için duada kişi abdest alıp euzubesmele çektikten sonra Ala suresini okuyacaktır:

“Sebbihısme rabbikel'a'la. Elleziy haleka fesevva.Velleziy kaddere feheda. Velleziy ahrecelmer'a. Fece'alehu ğusaen ahva. Senukriüke fela tensa.İlla maşaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa. Ve nüyessirüke lil yüsra. Fezekkir in nefe'atizzikra. Seyezzekkerü men yahşa. Ve yetecen nebühel'eşka. Elleziy yaslennarel kübra. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya. Kad efleha men tezekka.Ve zekeresme rabbihi fesalla. Bel tü'sirunel hayateddünya. Vel'ahıretü hayrün ve ebka. İnne haza lefissuhufel'ula. Suhufi ibrahiyme ve musa.”

Ala suresinin Türkçe meali

“Rabbinin yüce adını tesbih et. Yaratıp düzene koyan O'dur. Takdir edip hidayeti gösteren O'dur. Otlağı çıkaran. Sonra da onu karamsı bir sel köpüğü haline getiren O'dur. Bundan böyle sana Kur'ân'ı okutacağız da unutmayacaksın. Yalnız Allah'ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de. Seni en kolay yola muvaffak kılacağız. Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse. Saygısı olan öğüt alacaktır. Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır. O ki, en büyük ateşe girecektir. Sonra ne ölecek onda, ne de hayat bulacaktır. Rabbinin adını anıp namaz kılan. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır. İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde.”