Uykusuzluk için Okunması Gereken Etkili Dualar

Uykusuzluk için Okunması Gereken Etkili Dualar

Uykusuzluk için Okunması Gereken Etkili Dualar
Uykusuzluk için Okunması Gereken Etkili Dualar

Uyumakda zorlanan insanlar abdestli uyumaya çalışmalıdırlar. Bu konuyla ilğili hadis kitaplarında aşağıdaki bazı dualar tavsiye edilmişdir.

Euzü bikelimati’llahi’t-tammati min şerri ma halaka ve zerae ve beraeBimillhi’llezila yedurru mea’s-mihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema.Ve hüve’s-Semiu’l-AlimAllahümme ğarati’nnücum ve hedeiti-l-uyun.ve ente Hayyün kayyumün La te’huzühü sinetün vela nevm.İhdi kalbi ve emin ayni.Allahümme eslemtü nefsi ileyk.ve veccehtü vechi ileyk.ve fevvadtü emri ileyk.Ve’l-ce’tü zahri ileyk. Rağbeten ve rahbeten ileyk.La Melcee vela mencee ille ileyk.Allahümme Amentü bi-kitabikellezi enzelt ve nebiyikellezi erselt.Allahümme bismike emütü ve ahya.