Uyumadan Önce Okunacak Dualar

Uyumadan Önce Okunacak Dualar 

Uyumadan Önce Okunacak Dualar
Uyumadan Önce Okunacak Dualar

Dinimizce gece yatmadan önce boy abdesti alıp dua okuyarak uyumak Peygamber Efendimizin sünnetlerinden biridir. Ayrıca Peygamber Efendimiz ( sav ) rivayetlere göre; Fatiha, İhlas, Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerini uyumadan önce mutlaka okuduğu bildirilmektedir. 

Peygamber Efendimiz ( sav ), Hz. Ali ( ra )’ye buyurdular ki: Yâ Ali! şu 5 şeyi yapmadan yatma!

1. Kur’ân-ı kerîmin hepsini okumadan,
2. 4000 dirhem sadaka vermeden,
3. Kâbe’yi ziyaret etmeden,
4. Cennette yerini hazırlamadan,
5. Küs olduğun biriyle barışmadan.

Hazret-i Ali; “Yâ Resûlallah! Bu nasıl olur?” diye sorunca, buyurdular ki:

1. 3 İhlâs okumak, Kur’ân-ı kerîmi hatmetmek gibidir.
2. 4 Fâtiha okumak, 4000 dirhem sadaka vermeye eşittir.
3. 10 defa; “Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehül- mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” demen de Kâbe’yi ziyarete eşittir.
4. 10 defa; “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm.” demen, Cennette yerini hazırlamana vesîledir.
5. 10 defa; “Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hu el-hayyel kayyûm ve etubü ileyh.” demen, dargın ve husûmetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükâfata vesiledir.

Başka bir rivayette ise uyumadan önce şu duayı okunmayı tavsiye edilmiştir.

Okunuşu: Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce’tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike’l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike’llezi erselte.

Anlamı: Allah’ım! kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden sığınacak yoktur indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım.