Üzüntü Ve Kederlerden Kurtulmak için Dua

Üzüntü Ve Kederlerden Kurtulmak için Dua 

Üzüntü Ve Kederlerden Kurtulmak için Dua
Üzüntü Ve Kederlerden Kurtulmak için Dua

İnsanlar hep borç, sıkıntı ve kederlerden şikâyet eder, dert yanarlar ve hayatımızda önemli yer tutarlar. Gayret ve çabalarımızı elimizden geldiğince kullandıktan sonra, bunları aşabilmek için dualara da ihtiyacımız olacaktır. 

Ebû Said El-Hudrî’den rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: Bir gün, Rasûlullah mescide girdi. Bir de orada Ebû Umâme adında ensardan bir adam bulunuyordu. Peygamber ( sav ) ona: Ey Ebû Umâme! Böyle namaz vakti olmadığı bir zamanda seni burada oturuyor görmekteyim, (nedir bu halin)?” dedi. Ebû Umâme: -Üzerime çöken üzüntüler ve borçlar, ya Rasûlallah! deyince Peygamber Efendimiz ( sav ) şöyle buyurdu: -Sana bir takım sözler öğreteyim mi ki, onları söylediğin zaman, Allah senin üzüntünü gidersin ve senden borcunu ödesin? Ben; ‘evet (öğret) ya Rasûlallah’ dedim. Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: “Sabahladığın ve akşamladığın vakitlerde şunları söyle:

Okunuşu:

Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli.

Anlamı:

Allah’ım! Üzüntü ve kederden sana sığınırım. Acziyetden ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım.
Bir başka rivayette ise; Peygamber ( sav ) şöyle buyurdu: “Kim sabah ve akşam yedi kez şu sözleri söylerse, dünya ve ahiret işlerinden kendisine üzüntü veren şeyleri Allah hafifletir ve giderir: Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi.

Anlamı:

Allah bana kâfidir; O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim; O, büyük Arş’ın Rabbidir.”