Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Haziran 2022
ilahirahmet
Anasayfa » Etkili Dualar » Vesvese için Rahatlatıcı Etkili Dualar

Vesvese için Rahatlatıcı Etkili Dualar

Vesvese için Rahatlatıcı Etkili Dualar

Vesvese için Rahatlatıcı Etkili Dualar

Vesvese için Rahatlatıcı Etkili Dualar

Vesvese için Rahatlatıcı Etkili Dualar

Vesveseye Kapılan İnsanın Okuyacağı Dualar

Allah Teâlâ buyurur:
Şeytandan bir dürtüş seni dürterse, hemen Allah’a sığın Allah, her şeyi işitendir; her şeyi bilendir” Allah’ın bize emrettiği ve edeb olarak öğrettiği en güzel Allah’a sığınmadır bu (Euzü billahi mineşşeytânirra-cîm)


Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiş-tir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: “Şeytan birinize gelip der ki: Şunu kim yarattı, bunu kim yarattı; hatta Rabbmi kim yarattı? diyesiye kadar (Şeytanın vesvesesi bu duruma ulaşınca, o insan, şey-tandan Allah’a sığınsın (Eûzü billahi mineşşeytânirracîm, desin) ve bu dü-şünceden kaçınsın,” diğer bir rivayet şöyle: “İnsanlar birbirleri-ne sorup dururlar: Bu yaratıkları Allah yarattı, Allah’ı kim yarattı? denilin-ceye kadar Kim, kendinde böyle bir hal sezerse:
Amentü billahi ve rusulihi” desin (Ben Allah’a ve Peygamberlerine îman ettim, desin)”
– Hazreti Aişe’den (Radıyallahu Anha) rivayet edildiğine göre, de-miştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: “Kim bu şey-tandan bir vesvese kendinde bulursa, üç defa:
Amenna billahi ve birusulihi
(Biz, Allah’a ve Peygamberine îman ettik) desin Çünkü bunu söyle-mek, ondan vesveseyi giderir ”

– Osman ibni Ebi’l-Âsî’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle anlatmıştır: Dedim ki, Ya Resûlallah! Şeytan, benimle namaz ve okuyuşum arasına girerek benim ibâdetimi karıştırıyor? Resûlüllah Sal-lallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu: “Bu şeytandır, ona “Hınzeb” denilir
Bunu hissettiğin zaman, ondan Allah’a sığın ve (Euzü billâhimineşşeytânir-racîm, de) ve üç defa soluna tükür” Ben bunu yaptım da, Allah o şeytanı benden giderdi Derim ki: Hınzeb yahud Hanzeb, bir şeytan adıdır As-len, kokmuş bir et parçasına denilir.
– Güzel bir isnadla Ebû Rumeyl’den rivayet edildiğine göre şöyle anlatmıştır: İbni Abbas’a kalbimde hissettiğim şey nedir? dedim Bana:
– Nedir o? dedi Vallahi onu söyleyemiyorum, dedim Bunun üzerine bana şöyle buyurdu: Şübheden bir şey mi? ve güldü” İlâve etti:
– Allah Teâlâ şu âyeti indirinceye kadar bundan kimse kurtulamamıştır: “Ey Peygamber, sana indirdiğimiz kıssalardan ve haberlerden bilfarz
şübhede isen, senden önce kitab okuyanlara sor Yemin olsun ki, Rabbin-den sana hak gelmiştir O halde sakın şübhe edenlerden olma” Sen, kendinde böyle bir şey (şübhe) hissedersen, şu ayeti oku:
Hüve’l-evvelü ve’1-âhiru ve’z-zâhiru ve’1-bâtmü vehüve bi külli şey’in alîm
(O, her şeyin evvelidir, her şeyin âhiridir, eserleriyle meydandadır, zatı ile gizlidir O, herşeyi bilendir)
Üstad Ebu’l-Kâsım El-Kuşeyrî’nin (RahimehuIİah) risalesinde, Ahmed bAtâ El-Rüzbarî’den (büyük imamdan Radıyallahu Anh) sahîh isnadla rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:
Temizlikte (abdest ve taharet işinde) çok titizlikle aşırı gidiyordum Bir gece, çok su kullanıp döktüğüm halde kalbim yatışmadı ve içim sıkıldı Dedim ki: Ya Rabbi! Afvını isterim, afvıni Arkasından hafiften birinin şöyle dediğini işittim: “Bağışlamak ve afvetmek, gerçek olan bir şeyde olur (senin halin bir vesveseden ibarettir)” Bunu duyunca, o hal benden gitti
Alimlerden biri de şöyle demiştir: Abdest, namaz yahud bunlar gibi işlerde vesveseye düşmüş olan bir kimsenin
Lâ ilahe illallah
demesi müstahabdır, çünkü şeytan bu zikri işitince, geri çekilip uzaklaşır Zira:
Lâ ilahe illallah
zikrin başıdır Bundan dolayıdır ki, hak yola girmeyi isteyenlerin terbiye-cisi olan bu ümmetin seçkinlerinden büyük şahsiyetler, “Lâ ilahe illallah” sözünü, zikir ehline tavsiye etmişler ve buna devam etmeyi emretmişler-dir Ayrıca demişlerdir ki: Vesveseyi gidermekte en faydalı ilâç, Allah’ı zikre yönelmek ve bunu çok yapmaktır
Büyük alim, Ahmed bEbû’l-Havarî demiştir ki, ben vesveseden, Sü-leyman Darânî’ye şikâyette bulundum Bana şöyle dedi: Eğer vesvesenin senden kesilmesini istiyorsan, hangi vakitte kendinde onu hissediyorsan ferahlanıp rahat et Zira sen ferahlanınca o hal senden kesilir Çünkü mü-minin sevinmesinden daha çok şeytanı kızdıran şey yoktur; eğer vesvese edip kederlenirsen, sana keder ve vesveseyi çoğaltır
Ben de derim ki, bu söz, bazı alimlerin söylediği şu sözü kuvvetlendi-rir: İmanı kemale eren kimse, vesvese ile müptelâ olur; çünkü hırsız, ha-rab bir eve girmez

Kaynaklar:

Kur’ân-i Kerim, Fussilet Süresi: 36

Buhârî Müslim Ebü Dâvud

İbn-i Sünnî Zayıf isnadla

Müslim

Kur’ân-ı Kerim, Yûnus Sûresi: 94

Kur’ân-ı Kerim, Hadîd Süresi: 3 Ebû Dâvud

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz