Düşmanına Bakarken Okunacak Güzel Bir Dua

Düşmanına Bakarken Okunacak Güzel Bir Dua

Düşmanına Bakarken Okunacak Güzel Bir Dua
Düşmanına Bakarken Okunacak Güzel Bir Dua

Dua ve beddua hayatın gerçekleri arasındadır. Dua genelde makbul olmakla birlikte beddua istisnai bir haldir.

Dua ızdırari bir halde, makamda yapılırsa çok makbuldür ve kabule karindir. Beddua da keza genelde zorunlu hallerin ürünüdür.  İnsan genellikle gıyabında dostuna ve sevdiklerine dua eder.  Beddua ise düşmana karşı yapılır.

Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile bir savaşta idik Düşmanla karşı-laşınca, onun şöyle buyurduğunu işittim:
"Yâ Mâlike yevmi'd-dîn İyyâke a'budu ve iyyâke esta'în" (Ey hesab gününün sahibi! Ancak Sana ibâdet ederim ve ancak Senden yardım isterim)" Ben bir takım erkekler gördüm ki, yere seriliyorlardı Onlara önlerinden ve arkalarından melekler vuruyordu
Aynı zamanda geçen Ebû Musa'nın (Radıyallahu Anh) hadîsini oku-mak müstahabdır