Vitr Namazında Okunan Kunut Duaları

Vitr Namazında Okunan Kunut Duaları

Vitr Namazında Okunan Kunut Duaları
Vitr Namazında Okunan Kunut Duaları

Hasan b. Ali (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir ki: “Rasûlullah (s.a.v.) vitirde okuyacağım duayı bana öğretti,

“Allah’ım sıhhat ve afiyetle kıldıklarında beraber beni de afiyette kıl, işlerini güzelce ayarladığın kimseler gibi benimde vekilim ol, hidayete erdirdiklerinle beni de hidayette kıl. Kaderin şerrinden beni koru, bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Sen herkese hükmedersin sana hükmedilemez velisi olduğun kimse asla zelil olmaz, eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun.” (Ebû Dâvûd, Vitr: 5; İbn Mâce, İkame: 117)

Vitr Namazında Okunan Kunut Duaları

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz Sana inanırız, sana tevbe ederiz Sana güveniriz Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz Sana şükrederiz Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız

Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız İbadetlerini sevinçle yaparız Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır