Yâ Fettah “Tüm Engelleri Aşmamıza Sağlayan Sıkıca Sarılacağımız Esma”

Yâ Fettah “Tüm Engelleri Aşmamıza Sağlayan Sıkıca Sarılacağımız Esma”
Yâ Fettah “Tüm Engelleri Aşmamıza Sağlayan Sıkıca Sarılacağımız Esma”

Fettah ismi şerifi her birimizin sağ kolu gibi ele alınmalıdır. zorlu hayat mücadelesi içerisinde karışılaşılan tüm engellerde bu isim yanı başımızda koruyucu ve kurtarıcımızdır.

Bu isim gerek maddi gerekse manevi konularda kolaylık hazırlayan, sıkıntılı dönemlerimizde bizi aydınlığa çıkaran,bu ismi şerife sıkıca sarılmak hiç bırakmamak gerekir.

Bu ismi şerifi vird edinip devam edersek hiç sıkıntı bizi bulmaz ve üzmez.Çünkü bilirsinizi ki Fettah olan Allah yanımızdadır.
Onunla kapanmış kapıları açarız.
Kısmet kapanıklığı. İş, sevgi, aşk, sağlık gibi her konuda size mucizeler yaşatacaktır.
Borçlu olanlar.
Evlenemeyenler.
İlişkilerinde sorun yaşayanlar.
Bunalımlı dönemler yaşayanlar.
Çözülemeyen sorunlarla karşılaşanlar.
Kalpleri fethetmek.
Bolluk ve bereket.
Fettah ismi şerifi zikrini hayatımız boyunca bıramamalıyız.
Her gün ebced degeri kadar (489) defa okunabilir yada belirleyeceğiniz sayı kadar da okuyabilirsiniz
Bu ismi şerifi okurken ilğili konuyu belirleyerek yanına diğer esmalarıda katarak okuyabiliriz.


Ya Fettah”Bu ismin sıfatına uygun olarak bizi güçlendir.Sen fethedici olan maddi ve manevi kapıları açan Fettahsın.Müşkilleri çözen,çok iyi hüküm veren ve hükmedensin.Bize hayırlı kapıları aç ya Fettah.Tüm engel ve zorlukları aşmamıza yardımcı ol Ya fettah.Ey merhamet  edenlerin en merhametlisi olan Rahim!taşıyamıyacağımız yük  yükleme bizlere.Fettah isminle tüm zorlukları aşmamıza yardım et.Darlık ve sıkıntılarımızı fettah isminle aç,bize yardım et. Hayır ve bereket kapılarını aç.” AMİN