Ya Halakal Mevte Vel Hayat (c.c.)

Ya Halakal Mevte Vel Hayat (c.c.)

Yâ Halaka’l-Mevte Ve’l-Hayât esması anlamı : Ölümü ve hayatı yaratan.

Yâ Men haleka’l-mevte ve’l-hayah : يَا مَنْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ 

61
Ayak ağrısı için
Yâ Men yükallibü’l-leyle ve’n-nehâr
Yâ Men Halaka’z-zulümâti ve’n-nûr
Yâ Men ce’ale’z-zılle ve’l-harur
Yâ Men sehhara’s-semse ve’l-kamer
Yâ Men haleka’l-mevte ve’l-hayah
Yâ Men lehü’l-halku ve’l-emr
Yâ Men lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ
Yâ Men lem yekûn lehû şerikim fi’l-mülk
Yâ Men lem yekûn lehû veliyyün mine’z-züll
Yâ men lehü’l-havlü ve’l-kuvveh
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ enteİ-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,
Ey karanlıkları ve nuru yaratan,
Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren,
Ey günes ve ay’a boyun eğdiren,
Ey ölümü ve hayatı yaratan,
Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan,
Ey eş ve evlat edinmeyen,
Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan,
Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,
Ey havi kuvvet kendisine ait olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.

İçinde Yâ Halaka’l-Mevte Ve’l-Hayât esması geçen Kur’an ayeti :

Mülk suresi 2. ayet
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
Okunuşu :
Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).
Anlamı :
“Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını” imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Ve O; Aziz’dir, Gafûr’dur.