Ya Hayyüllezi Yümitu Külle Hayyin (c.c.)

Ya Hayyüllezi Yümitu Külle Hayyin (c.c.)

Yâ Hayyü’llezî Yümîtu Külle Hayyin esması anlamı : Bütün dirileri ölüme mazhar eden gerçek hayat sahibi.

Yâ Hayyü’llezî yümîtü külle hayy : يَا حَىُّ الَّذ۪ى يُم۪يتُ كُلَّ حَىٍّ 

69
Ciğer ağrısı için
Yâ Hayyü kable külli hayy
Yâ Hayyü ba’de külli hayy
Yâ Hayyü’llezî lâ yüşbihühû şey’
Yâ Hayyü’llezî leyse kemişlihî hayy
Yâ Hayyü’llezî lâ yüşârikühû hayy
Yâ Hayyü’llezî lâ yahtâcü ilâ hayy
Yâ Hayyü’llezî yümîtü külle hayy
Yâ Hayyü’llezî yerzüku külle hayy
Yâ Hayyü’llezî yühyi’l-mevtâ
Yâ Hayyü’llezî lâ yemût
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّار Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi,
Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi,
Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi,
Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi,
Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi,
Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi,
Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi,
Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi,
Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi,
Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.