Ya İsmetel Haifil Müstecir (c.c.)

Ya İsmetel Haifil Müstecir (c.c.)

Yâ İsmete’l-Haifi’l-Müstecîr esması anlamı : Korku için kurtuluş isteyenlerin sığınağı.

Yâ ‘Ismete’l-hâifi’l-müstecîr : يَا عِصْمَةَ الْخَٓائِفِ الْمُسْتَج۪يرِ 

78
Karın ağrısı için
Yâ Men lâ şerîke lehû velâ vezîr
Yâ Men lâ şebîhe lehû velâ nezîr
Yâ Hâlika’ş-şemsi ve’l-kameri’l-münîr
Yâ Müğniye’l-bâisi’l-fakîr
Yâ Râzika’t-tıfli’s-sağîr
Yâ Râhime’ş-şeyhi’l-kebir
Yâ ‘Ismete’l-hâifi’l-müstecîr
Yâ Men hüve bi’ibâdihî basîr
Yâ Men hüve bihavâyici’l-‘ibâdi habîr
Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in kadîr

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,
Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,
Ey güneş ve nurlu ayin yar
Ey şiddetli sıkıntıya düşmüş fakirleri zenginleştiren,
Ey küçük yavrulara rızk veren,
Ey düşkün ihtiyarlara merhamet eden,
Ey korku için kurtuluş isteyenlerin sığınağı,
Ey kullarının her halini gören,
Ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan,
Ey her şeye gücü yeten,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.