Ya Kaşifel Belai (c.c.)

Ya Kaşifel Belai (c.c.)

Yâ Kâşife’l-Belâi esması anlamı : Belaları defeden.

Yâ Kâşife’l-belâ : يَا كَاشِفَ الْبَلآَءِ 

63
Boğaz ağrısı için
Yâ Dâime’l-bekâ
Yâ Ğafira’l-hatâ
Yâ Sâmi’e’d-düâ
Yâ Vâsi’a’l-‘atâ
Yâ Râfı’a’s-semâ
Yâ Kâşife’l-belâ
Yâ ‘Azîme’s-senâ
Yâ Kadîme’s-senâ
Yâ Keşira’l-vefa
Yâ Şerîfe’l-cezâ
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey bekası daim olan,
Ey hataları bağışlayan,
Ey duaları işiten,
Ey ihsanı geniş olan,
Ey gökleri yükselten,
Ey belaları defeden,
Ey medh ü şenasi büyük olan,
Ey varlığının parıltısı kadim olan,
Ey vefası çok olan,
Ey mükafati şerefli olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.

92
Heft-endam ağrısı için (yedi vücut ağrısı için)
Yâ Mü’îne’d-du’afâ
Yâ Kenze’l-fükarâ
Yâ Sâhibe’l-ğurabâ
Yâ Nâsira’l-evliyâ
Yâ Kâhira’l-a’dâ
Yâ Râfia’s-semâ
Yâ Kâşife’l-belâ
Yâ Enîse’l-evliyâ
Yâ Habîbe’l-etkıyâ
Yâ İlâhe’l-ağniyâ
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey zayıfların yardımcısı,
Ey fakirlerin hazinesi,
Ey gariplerin sahibi,
Ey dostların yardımcısı,
Ey düşmanların kahredicisi,
Ey gökleri yükselten,
Ey belaları kaldıran,
Ey dostların can yoldaşı,
Ey takva sahiplerinin sevgilisi,
Ey zenginlerin mabudu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.