Ya Men Asameni ve Kefani (c.c.)

Ya Men Asameni ve Kefani (c.c.)

Yâ Men Asamenî ve Kefânî esması anlamı : Beni günah tehlikelerinden koruyup bana kafi gelen.

Yâ Men ‘asamenî ve kefânî : يَا مَنْ عَصَمَن۪ى وَ كَفَان۪ى 

65
Karın burulması için
Yâ Men halekanî ve sevvânî
Yâ Men razekanî ve rabbânî
Yâ Men et’amenî ve sekânî
Yâ Men karrabenî ve ednânî
Yâ Men ‘asamenî ve kefânî
Yâ Men hafızanî ve kelânî
Yâ Men veffekanî ve hedânî
Yâ Men e’azzenî ve ağnânî
Yâ Men emâtenî ve ahyânî
Yâ Men ânesenî ve âvânî
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey beni yaratıp azalarımı düzene koyan,
Ey bana rızk veren ve terbiye eden,
Ey beni yedirip içiren,
Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,
Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kafi gelen,
Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,
Ey bana tevfik edip hidayet eden,
Ey beni aziz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,
Ey beni öldürüp dirilten,
Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.

Hastalık İçin Okunacak Dua
Yalnızlıktan veya Çaresi Olmayan Hastalıktan Kurtulmak İçin okunacak dua
Yâ men hâlakanî ve sevvanî
Ya men razakanî ve rabbanî
Yâ men et’amenî ve sakânî
Yâ men Kârrabenî ve ednânî
Yâ men âsamenî ve kefanî
Yâ men hafizanî ye kelânî
Ya men vaffakanî ve hedanî
Yâ men eazzenî ve ağnânî
Yâ men emâtenî ve ahyânî
Yâ men ânesenî ve âvânî
Sûbhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente. El-emân, el-emân. Hal-lisnî mine’s-sicni ev mine’l-marazi!(Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah’ım! Seni tenzih ederim. İmdat imdat diliyorum. Beni “Kurtulmak istediğiniz şey söylenir.” kurtar!)