Ya Men Cealel Arda Mihada (c.c.)

Ya Men Cealel Arda Mihada (c.c.)

Yâ Men Ceale’l-Arda Mihâdâ esması anlamı : Yeri beşik yapan.

Yâ Men ce’ale’l-arda mihâdâ : يَا مَنْ جَعَلَ اْلاَرْضَ مِهَادًا 

67
Karın ağrısı için
Yâ Men ce’ale’l-arda mihâdâ
Yâ Men ce’ale’l-cibâle evtâdâ
Yâ Men ce’ale’l-şemse sirâcâ
Yâ Men ce’ale’l-kamera nûrâ
Yâ Men ce’ale’l-leyle libâsa
Yâ Men ce’ale’n-nehâra me’âşâ
Yâ Men ce’ale’n-nevme sübâtâ
Yâ Men ce’ale’s-semâe binâa
Yâ Men ce’ale’l-eşyâe ezvâcâ
Yâ Men ce’ale’n-nâra mirsâdâ
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey yeri beşik yapan,
Ey dağları direk yapan,
Ey güneşi kandil kılan,
Ey ay’ı nur kılan,
Ey geceyi örtü yapan,
Ey gündüzü maişet zamanı yapan,
Ey uykuyu huzur ve sükun vasıtası kılan,
Ey semayı bına kılan,
Ey eşyayı çift çift yaratan,
Ey ateşi gözcü kılan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.