Ya Men Cealez Zille Vel Harur (c.c.)

Ya Men Cealez Zille Vel Harur (c.c.)

Yâ Men Ceale’z-Zille Ve’l-Harûr esması anlamı : Gölgeleri ve harareti meydana getiren.

Yâ Men ce’ale’z-zılle ve’l-harur : يَا مَنْ جَعَلَ الظِّلَّ وَ الْحَرُورَ 

61
Ayak ağrısı için
Yâ Men yükallibü’l-leyle ve’n-nehâr
Yâ Men Halaka’z-zulümâti ve’n-nûr
Yâ Men ce’ale’z-zılle ve’l-harur
Yâ Men sehhara’s-semse ve’l-kamer
Yâ Men haleka’l-mevte ve’l-hayah
Yâ Men lehü’l-halku ve’l-emr
Yâ Men lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ
Yâ Men lem yekûn lehû şerikim fi’l-mülk
Yâ Men lem yekûn lehû veliyyün mine’z-züll
Yâ men lehü’l-havlü ve’l-kuvveh
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ enteİ-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,
Ey karanlıkları ve nuru yaratan,
Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren,
Ey günes ve ay’a boyun eğdiren,
Ey ölümü ve hayatı yaratan,
Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan,
Ey eş ve evlat edinmeyen,
Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan,
Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,
Ey havi kuvvet kendisine ait olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.