Ya Men Hüve Limen Ehabbehu Karib (c.c.)

Ya Men Hüve Limen Ehabbehu Karib (c.c.)

Yâ Men Hüve Limen Ehabbehu Karîb esmaı anlamı : Kendisini sevenlere yakın olan.

Yâ Men hüve limen ehabbehû karîb : يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ اَحَبَّهُ قَر۪يبٌ 

95
Bütün hastalıkların def’i için
Yâ Men hüve limen de’âhü mücîb
Yâ Men hüve limen etâ’ahû habîb
Yâ Men hüve limen ehabbehû karîb
Yâ Men hüve bimen erâdehû ‘alîm
Yâ Men hüve limen recâhü kerîm
Yâ Men hüve bimen ‘asâhü halîm
Yâ Men hüve fî hilmihî hakîm
Yâ Men hüve fî hükmihî ‘azîm
Yâ Men hüve fî ‘azametihî rahîm
Yâ Men hüve fî ihsânihî kadîm
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey kendisini çağıranlara cevap veren,
Ey kendisine itaat edenleri seven,
Ey kendisini sevenlere yakın olan,
Ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen,
Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden,
Ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan,
Ey yumuşaklığında hikmetli davranan,
Ey hükmünde büyük olan,
Ey azametinde merhametli olan,
Ey ihsanın da kadim olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.