Ya Men La Yüdebbirül Emre İlla Hu (c.c.)

Ya Men La Yüdebbirül Emre İlla Hu (c.c.)

Yâ Men Lâ Yüdebbirü’l-Emre İllâ Hû esması anlamı : İşleri Kendisinden başka kimse idare edemeyen.

Yâ Men lâ yüdebbiru’l-emra illâ hû : يَا مَنْ لاَ يُدَبِّرُ اْلاَمْرَ اِلاَّ هُوَ 

90
Aza ağrıları için
Yâ Men lâ ya’lemü’l-ğaybe illâ hû
Yâ Men lâ yasrifü’s-sûe illâ hû
Yâ Men lâ yüdebbiru’l-emra illâ hû
Yâ Men lâ yağfiru’z-zünûbe illâ hû
Yâ Men lâ yükallibü’l-kalbe illâ hû
Yâ Men lâ yahlüku’l-halka illâ hû
Yâ Men lâ yütimmü’n-ni’mete illâ hû
Yâ Men lâ yünezzilü’l-ğayşe illâ hû
Yâ Men lâ yuhyi’l-mevtâ illâ hû
Yâ Men lâ yuğni ‘ale’t-tahkîki illâ hû
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey gaybı kendisinden başka kimse bilemeyen,
Ey kullarından kötülüğü kendisinden başka kimse defedemeyen,
Ey işleri Kendisinden başka kimse idare edemeyen,
Ey günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen,
Ey kalpleri Kendisinden başkası değiştiremeyen,
Ey mahlukatı kendisinden başkası yaratamayan,
Ey nimetleri Kendisinden başkası tamamlayamayan,
Ey yağmuru Kendisinden başkası yağdıramayan,
Ey ölüleri Kendisinden başkası diriltemeyen,
Ey kullarını Kendisinden başkası gerçek zengin kılamayan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.