Ya Men Lehü Nüutün La Tüğayyer (c.c.)

Ya Men Lehü Nüutün La Tüğayyer (c.c.)

Yâ Men Lehû Nüûtün Lâ Tüğayyer esması anlamı : Hiç bir şekilde değiştirilmeyen vasıflar sahibi.

Yâ Men lehû nü’ûtün lâ tüğayyer : يَا مَنْ لَهُ نُعُوتٌ لاَ تُغَيَّرُ 

70
Omuz ağrısı için
Yâ Men lehû zikrun lâ yünsâ
Yâ Men lehû nurun lâ yutfâ
Yâ Men lehû şenâün lâ yuhsâ
Yâ Men lehû nü’ûtün lâ tüğayyer
Yâ Men lehû ni’amün lâ tü’add
Yâ Men lehû mülkün lâ yezûl
Yâ Men lehû celâlün lâ yükeyyef
Yâ Men lehû kadâün lâ yüradd
Yâ Men lehû sıfâtün lâ tübeddel
Yâ Men lehû kemâlün lâ yüdrak

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّار Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,
Ey söndürülemeyen nurun sahibi,
Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi
Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi,Ey sayılamayan nimetler sahibi,
Ey zeval bulmayan saltanat sahibi,
Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celal sahibi,
Ey reddedilemeyen hüküm sahibi,
Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi,
Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi.
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.