Ya Men Yalemü Damiras Samitin (c.c.)

Ya Men Yalemü Damiras Samitin (c.c.)

Yâ Men Yalemü Damîra’s-Sâmitîn esması anlamı : Suskunların içinden gelenleri bilen.

Yâ Men ya’lemu damîra’s-sâmitîn : يَا مَنْ يَعْلَمُ ضَم۪يرَ الصَّامِت۪ينَ 

62
Boyun ağrısı için
Yâ Men ya’lemü mürâde’l-mürîdîn
Yâ Men yemlikü havaice’s-sâilîn
Yâ Men yesme’u enîne’l-valihîn
Yâ Men yerâ bükâe’l-hâifîn
Yâ Men ya’lemu damîra’s-sâmitîn
Yâ Men yerâ nedeme’n-nâdimîn
Yâ Men yakbelü ‘uzre’t-tâibîn
Yâ Men lâ yüslihu ‘amele’l-müfsidîn
Yâ Men lâ yüdî’u ecra’l-muhsinîn
Yâ Men lâ yeb’udü an kulûbi’l-‘arifîn
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey kendisini arzulayanların muradını bilen,
Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,
Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerın inlemelerini işiten,
Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören,
Ey suskunların içinden geçenleri bilen,
Ey günahlarından pişmanlik duyanların nedametini gören,
Ey tövbekarların özürünü kabul eden,
Ey fesatçılarin işini düzeltmeyen,
Ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen,
Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.