Ya Men Yuhibbüs Sabirin (c.c.)

Ya Men Yuhibbüs Sabirin (c.c.)

Yâ Men Yuhibbü’s-Sâbirîn esması anlamı : Sabredenleri seven.

Yâ Men yühibbü’s-sâbirîn : يَا مَنْ يُحِبُّ الصَّابِر۪ينَ 

71
Kürek ağrısı için
YâRabbe’l-‘âlemîn
Yâ Mâlike yevmi’d-dîn
Yâ Men yühibbü’s-sâbirîn
Yâ Men yuhibbü’t-tevvâbîn
Yâ Men yuhibbü’l-mütetahhirîn
Yâ Men yuhibbü’l-muhsinîn
Yâ Men hüve hayru’n-nâsirîn
Yâ Men hüve hayru’l-fasilîn
Yâ Men hüve hayru’ş-şâkirîn
Yâ men hüve a’lemü bi’l-müfsidîn

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey alemlerin Rabbi,
Ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi,
Ey sabredenleri seven,
Ey tövbe edenleri seven,
Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven,
Ey Allah i görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven,
Ey yardım edenlerin en hayırlısı,
Ey müşkil meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,
Ey iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı,
Ey ifsat edenleri en iyi bilen,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.

Büyüklerin ve şeytanın şerrinden korunmak için okunacak dua :

Yâ men yuhibbussâbirîn. Yâ men yuhibbuttevvâbîn. Yâ men yuhibbül mütetahhirîn. Yâ men yuhibbül muhsinîn.

Anlamı :
Ev sabredenleri, tevbe edenleri, tertemiz olanları ve iyilik yapmak isteyenleri seven Allah’ım