Ya Mezkura Men Zekerah (c.c.)

Ya Mezkura Men Zekerah (c.c.)

Yâ Mezkûra Men Zekerah esması anlamı : Kendisini zikredenlerin mezkuru.

Yâ Mezkûre men zekerah : يَا مَذْكُورَ مَنْ ذَكَرَهُ 

85
Bacak ağrısı için
Yâ Ma’rûfe men ‘arafeh
Yâ Ma’bûde men ‘abedeh
Yâ Meşkûre men şekerah
Yâ Mezkûre men zekerah
Yâ Mahmude men hamideh
Yâ Mevcûde men talebeh
Yâ Mevsûfe men vahhadeh
Yâ Mahbûbe men ehabbeh
Yâ Merğûbe men erâdeh
Yâ Maksûde men enâbe ileyh
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey kendisini tanımak isteyenlerin marufu,
Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu,
Ey kendisine şükredenlerin meskuru,
Ey Kendisini zikredenlerin mezkuru,
Ey Kendisini övenlerin mahmudu,
Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan,
Ey Kendisini bir tanıyanların mevsufu,
Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi,
Ey Kendisini arzulayanların mergubu,
Ey dergahına dönenlerin maksudu,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.