Ya Zel Vadil Vaid (c.c.)

Ya Zel Vadil Vaid (c.c.)

Yâ Ze’l-Vadi’l-Vaîd esması anlamı : Vaad ve tehdit sahibi.

Yâ Ze’l-va’di ve’l-va’îd : يَا ذَا الْوَعْدِ وَ الْوَع۪يدِ 

77
Böğür ağrısı için
Yâ Ze’l-arşi’l-mecîd
Yâ Ze’l-kavli’s-sedîd
Yâ Ze’l-fadli’r-raşîd
Yâ Ze’l-batşi’ş-şedîd
Yâ Ze’l-va’di ve’l-va’îd
Yâ Karîben gayra ba’îd
Yâ Men hüve’l-veliyyü’l-hamîd
Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in şehîd
Yâ Men hüve leyse bizallâmîn li’l-‘abîd
Yâ men hüve akrabü ileyhi min habli’l-verîd

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey yüce arşın sahibi,
Ey dosdoğru sözün sahibi,
Ey yerli yerince yapılan fazl-ü kerem sahibi,
Ey kıs kıvrak yakalayan şiddetli azap sahibi,
Ey vaad ve tehdit sahibi,
Ey uzak olmayan yakın,
Ey en fazla övgüye layık olan dost,
Ey her şeyi mühadesi altında tutan,
Ey kullarına hiçbir şekilde zulmedici olmayan,
Ey kuluna şah damarından daha yakın olan,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Not : Cevşen-i Kebir duası alıntısıdır.

Va’d ve vaid ne demek :
Söz verme, üstüne alma. Bir şey vereceğini peşin olarak söyleme. Allahü teâlânın Cennet ile va’di, Cehennem ile vaidi.