Yaşlı Ziyaretinde Okunacak Dua

Yaşlı Ziyaretinde Okunacak Dua 

Yaşlı Ziyaretinde Okunacak Dua
Yaşlı Ziyaretinde Okunacak Dua

Yaşlılık insanoğlunun aciz, ölümün muhakkak, Yüce Allah’ın baki ve kud retinin sonsuz olduğunun açık bir delilidir. Nitekim Kur’an’da bu gerçeğe şöyle işaret edilmektedir. “Kime uzun ömür verirsek biz onun yaratılışını (gençliğini, güzelliğini) bozar, gücünü azaltır, beli bükük hale getiririz . 

Onlar bunu hiç düşünmezler mi? (Yasin Süresi, 68) Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) de yaşlılara saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekmiş bir şey ikram edildiğinde ilk önce onlara teklif edilmesini ve her konuda yaşlılara öncelik verilmesini öğütlemiştir. Küçüklere sevgi büyüklere saygı göstermeyenin olgun mümin olamayacağını bir hadislerinde şöyle ifade etmiştir. “ Küçüklerimize merhamet etmeyen büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.

Peygamberimiz yaşlılara son derece sevgi ve merhametle yaklaşmış söz ve fiilleri ile ümmetinde aynı şekilde davranmasını ikaz etmiştir. Savaşlarda bile kâfir olan yaşlılar ve çocukların öldürülmesini yasaklamıştır. Unutmayalım ki, yaşlılara saygı gösterip gönüllerini ve dualarını almalı, ihmal edilmemesi gereken dini bir vecibedir.
Yaşlı ziyaretinde şu dua okunabilir.

Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyke tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.

Anlamı:

Allah’a güvendim, bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. O’na bağlanarak işimi bıraktım. O arşın tek rabbidir.

Bir başka rivayette ise yaşlı ziyaretinde şu dua okunabilir.

Okunuşu:

Bismilllâhi erkîke min külli şey’in yü’zike min şerri külli nefsin ev aynin ev hâsidin,Allâhu yeşfîke,bismillâhi erkîke.

Anlamı:

Sana eziyet veren her şeyden, her kıskanç nefisten veya gözden Allah’ın ismiyle sana afiyet dilerim. Allah sana şifa versin. Allah’ın ismiyle sana afiyet dilerim.