Yatmadan Önce Yapılması Gereken

Yatmadan önce yapılması gereken 5 şey (Peygamber Efendimizden)

Yatmadan Önce Yapılması Gereken
Yatmadan Önce Yapılması Gereken

Yatmadan Önce Okunmalı Peygamber efendimiz, hazret-i Ali’ye buyurdular ki:

Yâ Ali! şu 5 şeyi yapmadan yatma!1. Kur’ân-ı kerîmin hepsini okumadan2. 4000 dirhem sadaka vermeden 3. Kâbe’yi ziyaret etmeden 4. Cennette yerini hazırlamadan 5. Küs olduğun biriyle barışmadan Hazret-i Ali; “Yâ Resûlallah! Bu nasıl olur?” diye sorunca, buyurdular ki:1. 3 İhlâs okumak, Kur’ân-ı kerîmi hatmetmek gibidir.2. 4 Fâtiha okumak, 4000 dirhem sadaka vermeyeeşittir. 3. 10 defa; “Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-lehlehül- mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüvealâ külli şey’in kadîr.” demen de Kâbe’yi ziyarete eşittir. 4. 10 defa; “Lâ havle velâ kuvvete illâbillâhil’aliyyil’azîm.” demen, Cennette yerini hazırlamana vesîledir5. 10 defa; “Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huel-hayyel kayyûm ve etubü ileyh.” demen, dargın vehusûmetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükâfata vesiledir..