Yemen ellerinde Veysel Karani (sesli ilahi dinle)

Yemen ellerinde Veysel Karani (sesli ilahi dinle)
Yemen ellerinde Veysel Karani (sesli ilahi dinle)

Resul-ü ekremin kıymetli yâri
Yemen ellerinde Veysel Karani
Söylemez yalanı yemez haramı
Yemen ellerinde Veysel Karani

Yemen ellerinde Veysel Karani (sesli ilahi dinle)

Seher vakti kalkıp yola giderdi
Mevla’nın ismini çok zikrederdi
Develeri bir akçaya güderdi
Yemen ellerinde Veysel Karani

Yemen ellerinde Veysel Karani (sesli ilahi dinle)

Elinde asası hurma dalından
Sırtında hırkası deve yününden
Hiç kötü söz çıkmaz dilinden
Yemen ellerinde Veysel Karani

Yemen ellerinde Veysel Karani (sesli ilahi dinle)

Anasından izin aldı durmadı
Mekke’ye geldi mescide varmadı
Eve geldi Resulü bulamadı
Yemen ellerinde Veysel Karani

Yemen ellerinde Veysel Karani (sesli ilahi dinle)

Üveys der mescide gideydim
O Resulün cemalini göreydim
Ayağın tozuna yüzüm süreydim
Yemen ellerinde Veysel Karani